Er is een nieuw vaccin beschikbaar tegen leptospirose bij de hond. Dit vaccin biedt een aantal voordelen ten opzichte van het oude vaccin.

Ziekte van Weil of Leptospirose – een ‘update’

De laatste jaren is er een duidelijke stijging van het aantal gevallen van de ziekte van Weil, ook wel Leptospirose genoemd. Zowel bij mensen als bij honden zien we deze toename. In de regio van Zeist en Bunnik kwam dit probleem eind augustus 2016 heel dichtbij nadat drie marathon zwemmers de ziekte hebben opgelopen na het zwemmen in de Kromme Rijn. Onze praktijk heeft destijds veel telefoontjes gehad van verontruste klanten.

Leptospirose kwam vóór 2014 nauwelijks voor in Nederland, maar tussen 2014 en 2015 ging het aantal gevallen bij mensen van zeven naar zestig per jaar. Dit geldt in Nederland, maar ook bij de landen om ons heen. Ziekte van Weil is dus niet meer een ‘tropische ziekte’.

Meer uitleg over de ziekte van Weil
De ziekte van Weil is een van dier op mens overdraagbare, besmettelijke ziekte (zoönose) die ernstige gevolgen kan hebben. De ziekte kan leiden tot verlies van lever- en nierfunctie, hersenvliesontsteking, longbloedingen en in sommige gevallen zelfs tot de dood.
Mensen en (ongevaccineerde) honden zijn gevoelig voor Leptospirose. Katten krijgen de ziekte niet.
De bacteriën die de ziekte van Weil veroorzaken, de zogenaamde ‘leptospiren’, komen via de urine van ratten in het oppervlaktewater terecht en kunnen vervolgens via de mond, neus, ogen of via wondjes binnendringen. De rat is dus ‘de bron’ en het water ‘het vehikel/vervoermiddel’.

Twee factoren spelen waarschijnlijk een grote rol bij de toename van Weil-gevallen:
* Klimaatverandering: Leptospiren gedijen goed in een warme en vochtige omgeving. De meeste gevallen worden dan ook gezien in de zomer en in de herfst.
* Toename van de ratten-populatie: Leptospirose wordt m.n. overgebracht door de bruine rat, maar ook door de muskusrat en andere knaagdieren. Er is een flinke toename in het aantal ‘ratten-meldingen’ de afgelopen jaren. Het RIVM is recent begonnen met het monitoren van ratten. Op dit moment blijkt 50% van de ratten drager van Leptospirose!

Wat betekent dit voor u en uw hond?
Sinds 2013 is er een nieuw vaccin tegen de ziekte van Weil. Dit vaccin geeft bescherming tegen vier in plaats van twee soorten Leptospira. Het vaccin biedt niet alleen bescherming tegen infectie, maar zorgt er ook voor dat er geen bacteriën in de urine worden uitgescheiden. Hierdoor wordt verdere besmetting van dieren en mensen in de omgeving voorkomen. Het vaccin geeft een jaar bescherming als de hond twee keer het nieuwe vaccin heeft gehad met 3-4 weken tussentijd, het zogeheten boosteren.
Om in Nederland de ziekte van Weil geen kans te geven is het dus heel belangrijk om goed te blijven vaccineren!

 
Mocht u nog vragen hebben of wilt u weten of uw hond de juiste bescherming heeft, dan kunt u contact met ons opnemen.