Dierenkliniek Zeist beschikt over een modern digitaal röntgen apparaat. Röntgenfoto’s kunnen goed worden gebruikt om beenderen, longen en, bij bepaalde afwijkingen, maag en darmen te bekijken.

Officiele HD en ED foto’s

Dierenkliniek Zeist heeft een overeenkomst met de Raad van Beheer en mag officiële HD en ED foto’s maken. Voor het maken van officiele HD foto’s brengt u uw hond nuchter. Eerst wordt geprobeerd of er zonder een roesje foto’s gemaakt kunnen worden, alleen als dit na herhaalde pogingen niet lukt wordt uw hond gesedeerd. Voor officiele ED (elleboog) foto’s moet uw hond altijd worden gesedeerd.

Heupdysplasie

Heupdysplasie (HD) is een door erfelijke factoren en uitwendige invloeden bepaalde ontwikkelingsstoornis van de heupgewrichten. Sommige honden ondervinden hiervan ernstige hinder. Er zijn echter ook honden met meer of minder ernstige  misvormingen  van de heupgewrichten, die daarvan geen last lijken te hebben. De beoordeling van het gangwerk van deze honden geeft onvoldoende informatie over de toestand van de heupgewrichten. Meer informatie hierover kan worden verkregen door het maken van röntgenfoto’s van de heupgewrichten. Na het maken van de foto’s worden deze opgestuurd naar de Raad van Beheer. Deze geeft meestal na twee weken de uitslag, er worden hiervoor apart door de Raad van Beheer kosten in rekening gebracht (+/- 40 euro).

Elleboogdysplasie

Elleboogdysplasie-onderzoek richt zich op 4 verschillende aandoeningen van het ellebooggewricht, die echter alle op den duur tot deformatie van het gewricht en kreupelheid kunnen leiden.

1. OCD (Osteochondritis dissecans, loslaten van een stukje kraakbeen van de bovenarm)
2. LPC (Los processus coronoïdeus, loslaten van een stukje bot van de ellepijp)
3. LPA (Los proc.anconeus , loslaten van een stuk bot op een andere plaats van de ellepijp)
4. Incongruentie (een niet goed “passend” gewricht door een te lange of te korte ellepijp ten opzichte van het spaakbeen).

Dit  zijn ontwikkelingsstoornissen van met name het kraakbeen in gewrichten die onder invloed van erfelijke en andere factoren ontstaan. Sommige honden kunnen hiervan op jonge leeftijd reeds ernstige problemen ondervinden. Bij andere zullen pas op latere leeftijd de ernstige misvormingen in het gewricht aanleiding zijn tot kreupelheid. Het onderzoek is gebaseerd op röntgenfoto’s van de ellebogen. Omdat de oorzakelijke redenen per ras kunnen verschillen, zal ook het aantal vereiste röntgenopnamen per ras verschillend kunnen zijn. Voor een goede beoordeling van de ellebooggewrichten op artrose zijn twee foto’s van de hond van beide ellebogen nodig.