rabbit

Nieuwe variant RHD (dodelijke konijnen virus)

Begin december 2015 zijn vanuit diverse delen van het land meldingen binnengekomen over acute sterfte onder konijnen. Op grond van het ziektebeeld en de gegevens die daarover beschikbaar kwamen, ontstond al snel het vermoeden dat het hier ging om een uitbraak van RHD (Rabbit Hemorrhagic Disease), ook wel Viral Hemorrhagic Disease (VHD) genoemd. Uit verder onderzoek is gebleken dat sprake is van een nieuw variant van het virus, namelijk het RHD2-virus.
Er is op dit moment geen behandeling voorhanden voor konijnen die ziek zijn als gevolg van een infectie met het RHD-virus. Om te voorkomen dat een konijn ziek wordt van een besmetting met het RHD-virus, wordt geadviseerd om hiertegen te vaccineren. Naast de gebruikelijke jaarlijkse vaccinatie tegen myxomatose en het reeds bekende RHD1-virus, dient een aparte vaccinatie twee keer per jaar tegen het RHD-2 virus gegeven te worden.

Dierenkliniek Zeist heeft het nieuwe vaccin beschikbaar en u kunt met uw konijn een afspraak maken voor de vaccinatie. Eén keer in de drie weken wordt er een konijnen vaccinatie ochtend gehouden. Het vaccin moet elk half jaar (6 maanden) opnieuw toegediend worden aan het konijn om een optimale bescherming te behouden.

Elke eerste zaterdag van de maand is er op zaterdagochtend van 10:00 – 14:00 uur een konijnen vaccinatiespreekuur aan de Egelinglaan 8B.
U kunt bellen voor een afspraak.

Om ervoor te zorgen dat wij ook voor uw konijn een vaccinatie op voorraad hebben, is het van belang dat u belt voor een afspraak voor de vaccinatie van uw konijn. Indien uw konijn nog nooit eerder gevaccineerd is tegen RHD2, vragen wij u om uw konijn in de auto te laten en zich te melden aan de balie, dit om besmettingsgevaar te voorkomen. De dierenarts zal uw konijn in de auto de vaccinatie geven. Dit is op advies van de faculteit diergeneeskunde.

 

Vaccinatie tegen Myxomatose en RHD1 blijft nodig

Om te voorkómen dat uw konijn ziek wordt van Myxomatose of RHD1 virus is het verstandig uw konijn jaarlijks te laten vaccineren. Bij deze vaccinatie kunt u bellen voor een afspraak en met uw konijn langskomen wanneer u dat uitkomt aangezien dit niet uitsluitend tijdens konijnenspreekuren hoeft te gebeuren. Tijdens deze vaccinatie krijgt uw konijn een uitgebreide gezondheidscontrole.

Er zijn twee veel voorkomende ziektes bij het konijn: Myxomatose en VHD (Viral Hemorrhagic Disease). Als een konijn één van deze ziektes oploopt is een behandeling meestal niet meer mogelijk. De ziekte heeft bijna altijd een dodelijke afloop, daarom is voorkómen door een vaccinatie zo belangrijk! In Nederland komt Myxomatose veel voor bij wilde konijnen. De ziekte wordt door muggen overgebracht, dus ook konijnen die binnen zitten, lopen gevaar. Myxomatose komt meestal voor in het voorjaar tot de late nazomer. Typische verschijnselen zijn ontstoken en gezwollen ogen en neus, benauwdheid en uiteindelijk een ernstig ziek konijn.

RHD1 (Rabbit Hemorrhagic Disease) is een ziekte die ook veel bij wilde konijnen voorkomt. Het kan aan tamme konijnen worden overgedragen via direct contact met een ziek konijn of verspreid worden via vers geplukt gras of door stekende insecten of vliegen. Typisch voor RHD zijn de inwendige bloedingen van diverse organen en een zeer snel ziekteverloop: het konijn kan dood gevonden worden met nog een pluk gras in zijn bekje.