Myxomatose en RHD1&2

Er zijn twee veel voorkomende ziektes bij het konijn: Myxomatose en RHD (Rabbit Haemorrhagic Disease). Als een konijn één van deze ziektes oploopt, is een behandeling meestal niet meer mogelijk. De ziektes hebben bijna altijd een dodelijke afloop, daarom is voorkómen door een vaccinatie zo belangrijk!

Myxomatose
In Nederland komt Myxomatose veel voor bij wilde konijnen. De ziekte wordt door muggen overgebracht, dus ook konijnen die binnen zitten lopen gevaar. Myxomatose komt meestal voor in het voorjaar tot de late nazomer. Typische verschijnselen zijn ontstoken en gezwollen ogen en neus, benauwdheid en uiteindelijk een ernstig ziek konijn.

RHD1 (Rabbit Haemorrhagic Disease)
RHD is een ziekte die ook veel bij wilde konijnen voorkomt. Het kan aan tamme konijnen worden overgedragen via direct contact met een ziek konijn, verspreid worden via vers geplukt gras, of door stekende insecten of vliegen. Typisch voor RHD zijn de inwendige bloedingen van diverse organen en een zeer snel ziekteverloop: het konijn kan dood gevonden worden met nog een pluk gras in zijn bekje.

Begin december 2015 zijn vanuit diverse delen van het land meldingen binnengekomen over acute sterfte onder konijnen. Op grond van het ziektebeeld en de gegevens die daarover beschikbaar kwamen, ontstond al snel het vermoeden dat het hier ging om een uitbraak van RHD (Rabbit Haemorrhagic Disease), ook wel Viral Haemorrhagic Syndrome (VHS) genoemd. Uit verder onderzoek is gebleken dat sprake is van een nieuw variant van het virus, namelijk het RHD2-virus.

Vaccinatie
Om te voorkómen dat uw konijn ziek wordt van Myxomatose of RHD1&2 virus is het verstandig uw konijn jaarlijks te laten vaccineren. Voor deze vaccinatie kunt u bellen voor een afspraak of online een afspraak inplannen via onze website. Tijdens deze vaccinatie krijgt uw konijn tevens een uitgebreide gezondheidscontrole.

Sinds maart 2020 hebben wij de beschikking over een nieuw vaccin dat tegen alledrie de ziektes bescherming biedt! De bescherming duurt een jaar, uw konijn hoeft dus slechts 1x per jaar gevaccineerd te worden.