Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 jl. is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor de gehele Europese Unie in werking getreden. Dit heeft ook invloed op uw persoonlijke data voor u als klant van onze kliniek. Dierenkliniek Bunnik heeft haar privacybeleid aangepast om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen.

Om u en uw huisdier te kunnen helpen hebben wij bepaalde persoonsgegevens van u nodig.

Als we geen toestemming van u krijgen om uw data te verwerken volgens de richtlijnen van onze Algemene Voorwaarden en ons vernieuwde privacybeleid of geen toestemming krijgen om uw gegevens te delen met onze externe collegae, die alleen verstrekt worden als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening aan u, kunnen we u niet met onze diensten ondersteunen. Hieronder volgt een overzicht van ons vernieuwde privacybeleid.

Dit beleid staat gepubliceerd op onze website en ligt ter inzage aan de balie van onze kliniek.

1. Verzamelen van uw informatie door onze dierenkliniek

1.1. Wanneer u zich in onze kliniek registreert, noteren wij van uzelf uw naam, adres, (mobiele) telefoonnummer, geboortedatum en uw email adres. Verder verzamelen we de volgende basisinformatie van uw dier: diernaam, geslacht, geboortedatum en chipnummer (indien aanwezig), ziektekostenverzekering, vaccinatiestatus alsmede de ziektegeschiedenis. De gegevens van de ziektegeschiedenis van uw huisdier bij een andere behandelaar kan opgevraagd worden ofwel door uzelf of dit kunnen we op uw verzoek voor u opvragen.

1.2. Wij gebruiken deze gegevens NOOIT voor onderzoek, enquêtes of marketingdoeleinden, anders dan het doorgeven van het gewenst moment van gewenste vaccinatieherhaling en een incidentele mailing met gezondheidsadviezen of nieuws en updates van onze diensten.

1.3. Wanneer u onze diensten gebruikt, verzamelen we informatie met betrekking tot de gezondheid en behandeling van uw dier. Deze gegevens blijven bewaard op de digitale patiëntenkaart. Deze gegevens kunnen bij een doorverwijzing met uw toestemming overgedragen worden aan de beoogd vakspecialist die uw dier verder behandelt. Indien u wenst dat deze gegevens worden verwijderd, dan is dit alleen mogelijk als dit verzoek niet in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving met betrekking tot bewaarplicht (zie 6.0).

2. Het gebruik van uw informatie

2.1. Wij gebruiken boven genoemde informatie over u om onze veterinaire diensten goed uit te kunnen voeren.

2.2. We kunnen boven genoemde verzamelde informatie over u en uw dier gebruiken om met u te communiceren over nieuws en updates van onze diensten, om u te informeren over eventuele acties, maar alleen die acties welke door onze praktijk geïnitieerd worden.

2.3. We gebruiken de over u verzamelde informatie slechts voor praktijkrelevante zaken als vaccinatie-herinneringen, ziektebehandeling en incidentele acties.

2.4. We kunnen over u verzamelde informatie gebruiken om onze rechten te beschermen en het voorkomen van achterstallige betalingen.

3. Toegang tot uw persoonlijke gegevens

3.1 We kunnen over u en uw dier verzamelde (onderzoeks-)informatie met elk lid binnen onze kliniek(en) delen. Deze gegevens kunnen worden overgedragen om u volledige veterinaire service aan te kunnen bieden. Deze andere services beduiden zoals, maar niet uitsluitend, vaccinatie, urine-, bloed- en ander onderzoek, alsmede doorgeven van patientbehandelgegevens aan een eventuele specialist voor vervolgbehandeling buiten onze kliniek(en).

3.2. We kunnen informatie bekendmaken voor zover nodig aan derden die namens ons taken uitvoeren, waaronder onderzoek en behandeling op doorverwijzing door specialisten, laboratoria.

3.3. We delen verder geen andere informatie over u met derden, anders dan in 3.2 genoemd.

3.4. We kunnen door ons over u verzamelde informatie openbaren als (i) openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan alle toepasselijke wet-of regelgeving en (ii) naar geldende bepalingen en voorwaarden om onze rechten te beschermen.

3.5. In elk geval zullen we altijd zorgen dat uw gegevens uitsluitend verder zullen worden verwerkt in verband met onze veterinaire diensten en in overeenstemming met dit privacybeleid en toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

4. Data Security, beveiliging van uw gegevens

4.1. Wij bewaren onze digitale patiëntenkaarten op de beveiligde servers van Idexx – Animana. Onze internet verbinding , die we daartoe gebruiken, is beveiligd met hoogwaardige beveiligings software en we hebben met Idexx-Animana een verwerkersovereenkomst gesloten , die voldoet aan de toepasselijke wet, om de veilige bewaring van uw gegevens te waarborgen.

4.2. We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat de over u verzamelde informatie is beveiligd. We nemen redelijke maatregelen met inbegrip van administratieve, technische en fysieke procedures om uw informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

4.3. Dit niveau van beveiliging kan alleen effectief zijn als u bepaalde beveiligingspraktijken zelf ook volgt, en nooit uw bij ons opgeslagen gegevens deelt met andere personen.

5. Gegevensbescherming van u, de patiënt-eigenaar

Dierenkliniek Bunnik is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens van de patient-eigenaar, welke zijn verwerkt, overgebracht en opgeslagen in onze systemen.

6. Bewaring van de van u opgeslagen gegevens

Wij zijn wettelijk verplicht om gegevens van de over u verzamelde informatie te bewaren gedurende een bepaalde periode (Belastingwet en Wet op de uitoefening van de Diergeneeskunde).

7. Cookies & Web Beacons

Wij gebruiken geen web beacons op onze website en applicaties.

Onze site maakt gebruik van de functionele cookie PHPSESSID. Deze sessie cookie wordt door programmeertaal PHP gebruikt bij de communicatie tussen de webserver en de browser. Elke bezoeker krijgt van PHP een unieke en automatische ID. Deze cookie wordt verwijderd bij het afsluiten van de browser en wordt puur gebruikt om de website goed te laten werken.

8. Links naar andere websites

Als u zich toegang verschaft tot links op onze website naar websites van derden die geen eigendom zijn van dierenkliniek Bunnik, let er dan zelf op dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het privacybeleid van derden. U moet een dergelijk privacybeleid controleren en beoordelen voordat u enige informatie over u aan deze websites doorgeeft.

9. Uw privacy keuzes

9.1. U kunt ons altijd benaderen als u niet aan een van de procedures van het verzamelen, uitvoeren, opslaan of het delen van de informatie met en over u, zoals beschreven in dit privacybeleid (b.v. de vaccinatie-herinnering of onze incidentele mailings wenst deel te nemen, door ons te benaderen op het onderstaande e-mail of kantooradres. Uw opt-out verzoek zal worden verwerkt binnen 7 dagen na de datum waarop we deze ontvangen.

9.2. Als u wenst de over u verzamelde informatie te wijzigen, kunt u contact met ons opnemen op het onderstaande e-mailadres of kantoor adres. Als u zich uitschrijft bij ons als klant blijven uw gegevens in ons systeem bewaard.

10. Toepasselijk recht

10.1. Dit privacybeleid wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens en in overeenstemming met Nederlands en Europees recht.

10.2. Dit privacybeleid (inclusief, indien van toepassing, onze Algemene Voorwaarden) geldt als de volledige overeenkomst tussen u en ons, boven alle eerdere overeenkomsten, voorwaarden, garanties en / of voorstellingen in de ruimste mate toegestaan door de wet.

11. Contact:

info@dierenkliniekbunnik.nl

Langstraat 1a, 3981 ET Bunnik

tel: 030-6561494