RHD2 – Nieuwe variant RHD

Begin december 2015 zijn vanuit diverse delen van het land meldingen binnengekomen over acute sterfte onder konijnen. Op grond van het ziektebeeld en de gegevens die daarover beschikbaar kwamen, ontstond al snel het vermoeden dat het hier ging om een uitbraak van RHD (Rabbit Haemorrhagic Disease), ook wel Viral Haemorrhagic Syndrome (VHS) genoemd. Uit verder onderzoek is gebleken dat sprake is van een nieuw variant van het virus, namelijk het RHD2-virus.

Het is belangrijk om uw konijn te vaccineren tegen het RHD2 virus, aangezien er geen behandeling mogelijk is. Naast de gebruikelijke jaarlijkse vaccinatie tegen Myxomatose en het reeds bekende RHD1-virus, dient een aparte vaccinatie elke 9 maanden tegen het RHD-2 virus gegeven te worden.

Dierenkliniek Bunnik heeft het nieuwe vaccin beschikbaar; u kunt met uw konijn voor elke dag van de week een afspraak maken voor de vaccinatie.